Sweet Pea, 90×90 ซม.

690฿

Sweet Pea ดอกไม้ประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิด
เดือนเมษายน สื่อถึงความอ่อนหวาน และอ่อนโยน
เนื่องจาก Sweet Pea มีลำต้นที่อ่อนไหว ลู่ลม และ
มีกลิ่นหอมละมุนทำให้นิยมปลูกในประเทศแถบยุโรป
ผ้าปูโต๊ะ Sweet Pea จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบให้
เป็นของขวัญวันเกิดของผู้ที่เกิดเดือนเมษายน
นอกจากนั้นยังสามารถให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่
หรือของขวัญพิเศษในโอกาสต่างๆ รับรองได้ว่า…
ต้องถูกใจผู้รับอย่างแน่นอน