Off-white Lace, 30×30 ซม.

145฿

ผ้ารองปัก Off-white Lace ลูกไม้ลายกุหลาบสไตล์
วินเทจ (Vintage) หรืออิงลิชคันทรี่ (English
Country) เหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญ ของชำร่วย
ในงานหรูหรามีรสนิยม หรืองานสไตล์เป็นมิตร
อ่อนหวาน โดยสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมของ
เจ้าของงาน ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในแบบผู้ดี
อังกฤษ อีกทั้ง ยังแสดงถึงความตั้งใจของเจ้าของงาน
ที่ต้องการมอบของที่ระลึกที่มีคุณค่าให้แก่
แขกผู้ร่วมงานรู้สึกประทับใจ